بدون شک صنایع شیمیایی بسیار پیچیده و شامل استفاده از تجهیزات مختلف و گاه پشتیبانی فنی و تخصصی می باشد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران یک سری خدمات برای تست ایمنی کالاها، ماشین آلات و تجهیزات شما ارائه می دهد.

بیشتر