مجموعه خدمات نوآورانه ما برای دولت‌ها، مؤسسات بین‌المللی و سازمان‌های شریک در بخش‌های دولتی و خصوصی طیف گسترده‌ای از راه‌حل‌های تأیید مبتنی بر فناوری را پوشش می‌دهد.

  بیشتر