مطالب توسط نرگس مرتضوی

گزارش ارزشیابی کیفی خودرو شهریور ۹۷

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، به عنوان واحد نمونه صنعتی و اقتصادی از نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، کیفیت خودروهای داخلی کشور را هرماه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در شهریور ماه ۱۳۹۷، این ارزیابی روی تعداد ۳۹۰۱۳ دستگاه خودرو تولید شده، صورت گرفته است. خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل ۴۹ مدل […]

گزارش ارزشیابی کیفی خودرو مرداد ۹۷

در مرداد ماه ۱۳۹۷ تعداد ۶۸۷۰۸ دستگاه خودرو تولید گردید که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل ۵۱ مدل خودرو درگروه سبک و ۱۱ مدل در گروه سنگین می‌باشد. گروه سبک: ۱- بخش وانت: در […]

گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری – سال ۱۳۹۶

وضعیت رضایتمندی مشتریان از فرایند خدمات فروش خودروهای سواری در سال ۱۳۹۶ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان نماینده وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تنها نهاد رسمی ارزیابی خودروسازان و واردکنندگان خودرو در کشور برای دهمین سال متوالی اقدام به انتشار گزارش رضایتمندی مشتریان […]