جشنواره ملی

اولین جلسه سیاستگذاری نهمین دوره جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران سرآمد کشور، ۱۹خردادماه، با حضور دبیر اجرایی، هیات داوری و فعالان و کارآفرینان اقتصادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ISQI، در این جلسه، اشکان گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان عضو شورای سیاستگذاری این جشنواره انتخاب شد.

جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران

 

ا و ل ی ن ج ل س ه س ی ا س ت گ ذ ا ر ی ن ه م ی ن د و ر ه ج ش ن و ا  ر ه م ل ی ت ج ل ی ل ا ز ت ل ا ش گ ر ا ن س ر آ م د ک ش و ر ، ۱ ۹ خ ر د ا د م ا ه ، ب ا ح ض و ر د ب ی ر ا ج ر ا ی ی ، ه ی ا ت د ا و ر ی و ف ع ا ل ا ن و ک ا ر آ ف ر ی ن ا ن ا ق ت ص ا د ی ب ر گ ز ا ر ش د . ا و ل ی ن ج ل س ه س ی ا س ت گ ذ ا ر ی ن ه م ی ن د و ر ه ج ش ن و ا  ر ه م ل ی ت ج ل ی ل ا ز ت ل ا ش گ ر ا ن س ر آ م د ک ش و ر ، ۱ ۹ خ ر د ا د م ا ه ، ب ا ح ض و ر د ب ی ر ا ج ر ا ی ی ، ه ی ا ت د ا و ر ی و ف ع ا ل ا ن و ک ا ر آ ف ر ی ن ا ن ا ق ت ص ا د ی ب ر گ ز ا ر ش د .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *