شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برگزار شد

مجمع عمومی سالانه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸، روز یکشنبه مورخ ۲۲ تیرماه در محل دفتر مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ISQI، در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات کلیه همکاران شرکت، خلاصه گزارش عملکرد سال ۹۸ و اقدامات انجام شده در خصوص فعالیت های اجرایی، تجارب نوین و دستاوردهای کمی و کیفی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، توسط مدیر عامل تشریح گردید.

در ادامه نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی مربوطه استماع و صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۸، در سطح مطلوب مورد تایید حسابرس قانونی و پذیرش مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گرفت.

Previous slide
Next slide