شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

خلاصه وضعیت ارزیابی خدمات فروش صنعت خودرو در سال 1399

گزارش وضعیت ارزیابی خدمات فروش صنعت خودرو در سال ۹۹ منتشر شد.

فرآیند ارزیابی خدمات فروش شرکت های عرضه کننده خودرو همه ساله بر‌اساس الزامات آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (مصوب هیئت دولت) و دستورالعمل و نظامات این آئین نامه (مصوب وزارت صمت) توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اجرائی می گردد.

بر این اساس آخرین دوره این ارزیابی در زمستان سال ۹۹ جمع بندی گردید. در این دوره تعداد ۱۷ شرکت عرضه کننده خودرو و تعداد ۱۷۶۲ نمایندگی مجاز زیرمجموعه آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج حاصل از این ارزیابی در فروردین سال ۱۴۰۰ منتشر گردید.

بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی در حوزه خودروهای سواری شرکت های مدیران خودرو، بهمن موتور و کرمان موتور و در حوزه خودروهای سنگین شرکت های سیبا موتور و بهمن دیزل رده های برتر را کسب نمودند.

 

رتبه خدمات فروش شرکت های عرضه کننده خودرو سبک

رتبه خدمات فروش شرکت های عرضه کننده خودرو -سنگین

* این شرکت ها به دلیل عدم وجود اطلاعات در خصوص برخی از شاخص های ارزیابی، در رتبه بندی کلی قرار نمی گیرد.

 

 

گزارش وضعیت ارزیابی خدمات فرو

Previous slide
Next slide