نهمین دوره مسابقات شطرنج

مراسم تقدیر از برندگان نهمین دوره مسابقات شطرنج شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، سه‌شنبه ۹مهرماه، با حضور مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ISQI، اشکان گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، طی این مراسم حضور فعال همکاران در اینگونه فعالیت‌ها را ارزشمند شمرد و از مشارکت ایشان که با هدف استفاده از فضای عرضی و دوستانه مسابقات در این صحنه‌ها حضور پیدا می‌کنند تشکر و قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به ۹ سال برگزاری متداوم این مسابقات گفت: برگزاری مسابقات شطرنج برای نهمین سال پیاپی، علاوه بر ایجاد فضای صمیمانه میان همکاران و ارتقای سطح دانش و استاندارد این مسابقات، نشانگر استقبال خوب پرسنل از برنامه‌های مشارکتی و بالا بردن سطح مشارکت و صمیمیت می‌باشد.
در ادامه حاضرین و شرکت کنندگان به مرور خاطرات و رقابت دوستانه خود با همکاران پرداختند و در آخر جوایز مقام‌های اول تا سوم نهمین دوره مسابقات شطرنج توسط مدیرعامل اهدا شد. همچنین از سایر شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان مسابقه نیز تجلیل به عمل آمد.

 

 

 

د ر ا د ا م ه ح ا ض ر ی ن و ش ر ک ت ن ن د گ ا ن ب ه م ر و ر خ ا ط ر ا ت و ر ق ا ب ت د و س ت ا ن ه خ و د ب ا ه م ک ا ر ا ن پ ر د ا خ ت ن د و د ر آ خ ر ج و ا ی ز م ق ا م ‌ه ا ی ا و ل ت ا  س و م ن ه م ی ن د و ر ه م س ا ب ق ا ت ش ط ر ن ج ت و س ط م د ی ر ع ا م ل ا ه د ا ش د . ه م چ ن ی ن ا ز س ا ی ر ش ر ک ت ‌ ک ن ن د گ ا ن و ب ر گ ز ا ر ک ن ن د گ ا ن م س ا ب ق ه ن ی ز ت ج ل ی ل ب ه ع م ل آ م د.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *