واحد تحقیقات مشتری و بازار

واحد تحقیقات مشتری و بازار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با شروع فعالیت خود از سال ۱۳۷۸ به عنوان یک واحد پیشرو با بهره گیری از به روزترین مدل های تحقیقاتی و منطبق با روش های علمی تحقیق، اقدام به تهیه نقشه راه جهت کسب و کارها و طراحی تحقیقات متنوع بازاریابی (کیفی و کمی) از مرحله طراحی ابزار تحقیق و جمع آوری اطلاعات تا تهیه گزارش نموده است. همچنین این واحد با استفاده از تکنیک های بازاریابی و به کمک تیم بازاریابی خود، سازمان های مختلف را در راه رسیدن به میزان فروشی بالاتر یاری نموده و تصویر ذهنی مثبتی را از سازمان در ذهن مشتری ایجاد می نماید.

واحد تحقیقات مشتری و بازار در سال ۱۳۸۹ با توجه به نیازهای پژوهشی و بازاریابی در صنایع مختلف در ارتباط با مشتریان، بزرگترین مرکز تحقیقات و نظرسنجی کشور را با ظرفیت تماس با ۱۵ هزار نفر از مشتریان ( ۷۲۰۰۰ دقیقه مصاحبه در روز( راه اندازی نموده است. درحال حاضر به صورت همزمان در این مرکز بیش از بیست تحقق و مطالعه به صورت روزانه انجام می پذیرد.