صدور گواهینامه استاندارد تأیید نوع خودرو و تطابق تولید خودرو ، موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی:

 

صدور گواهینامه استاندارد تایید نوع ( Type Approval )

تایید نوع رویه ای است که بر اساس آن مرجع تایید، گواهی می‌دهد نوعی از وسیله نقلیه، سیستم، قطعه یا مجموعه فنی مجزا، الزامات فنی و مقررات اجرایی مربوط به استاندارد ملی مرجع به شماره ۶۹۲۴ (۲۰۰۷/۴۶/EC) یا استانداردهای جداگانه مربوطه را برآورده می‌سازد.

هـدف از تائید نوع خودرو ، حصول اطمینان از رعایت ویژگیهای ایمنی , زیست محیطی و عملکردی در طراحی و ساخت آن می باشد.

 

صدور گواهینامه استاندارد تطابق تولید (COP)

تطابق تولید، قابلیت تولید مداوم محصولات مطابق مشخصات، ویژگی‌های ایمنی و عملکردی و الزامات کیفی و علامت‌گذاری در تایید نوع می‌باشد. تائید نوع و تطابق تولید با انجام آزمونها ، بررسی و تحلیل مدارک و گزارشات آزمونها و همچنین بازرسیهای ادواری از فرآیندهای خط تولید صورت می گیرد.

 

در حاضر کلیه خودروها، موتورسیکلت، ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی وارداتی و ساخت داخل به ترتیب جهت اخذ مجوز ثبت سفارش و تولید و شماره‌گذاری، نیازمند ارزیابی توسط بازرس شخص ثالث ذیصلاح و احراز آن برآورده ساختن الزامات مربوطه می‌باشند.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان بزرگ ترین شرکت بازرسی ایران در کلیه حوزه‌های انجام تایید نوع و تطابق تولید خودرو، ماشین آلات کشاورزی و راهسازی و موتورسیکلت دارای تائید صلاحیت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران بوده و ازجمله فعال‌ترین شرکت‌های بازرسی می‌باشد.

خدمت خود را در خصوص انجام تایید نوع و تطابق تولید خودرو، ماشین آلات کشاورزی و راهسازی و موتورسیکلت می باشد و شامل تمامی ماشین آلات و خودروهای سبک و نیمه سنگین و سنگین و موتورسیکلت اعم از :

– وارداتی که به صورت CBU وارد می شوند
– تولید داخل که طراحی آنها منشاء داخلی یا خارجی دارد .
– تولید داخل که از قبل تولید می شده اند و در طراحی آنها تغییراتی ایجاد شده که تاثیر مستقیم روی عملکرد و ایمنی آنها دارد .

مراجع الزامی جهت اخذ تایید نوع استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲۴ در رابطه با خودروهای سبک و سنگین و تریلها و استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۲۵۹ در رابطه با ماشین آلات کشاورزی و جنگل داری می باشد و دستورالعمل صدور گواهینامه استاندارد تایید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل سازمان ملی استاندارد ایران می باشد .

 

مسئول مربوطه: شهریار خلیلی پور

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۵۶

مسئول مربوطه: مریم صالح

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۵۸

مسئول مربوطه: محمد رضا رحمانیان

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۵۴