شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

برترین های مسابقه روز هوای پاک

برخورداری از هوای پاک علاوه بر اهتمام نهادهای قانون‌گذار و دستگاه‌های اجرایی نیاز به فرهنگ‌سازی و نهادینه شدن آن از کودکان که نسل فردا هستند، دارد.

بنابراین با توجه به اهمیت توسعه نسل فردا در خانواده ISQI، به مناسبت ۲۹ دی ماه (روز هوای پاک)، مسابقه نقاشی با همین مضمون، ویژه فرزندان پرسنل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ISQI – در این مسابقه ۳۳ نفر از فرزندان خلاق پرسنل شرکت (رده سنی ۳ تا ۱۵ سال) در این مسابقه شرکت کردند که پس از نظرسنجی صورت گرفته در صفحه اینستاگرام ISQI_Life، آثار ارسالی از طرف مهراد شهریار (فرزند محمدحسین شهریار) در بازه سنی ۳ تا ۵ سال، امیرمحمد باقرزاده (فرزند هادی باقرزاده) در بازه سنی ۵ تا ۱۰ سال و آنیتا اقدسی (فرزند عاطفه مختاری) در بازه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال توسط مخاطبین برگزیده شدند.

مسابقه روز هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک
مهراد شهریار
۳ساله
عسل محمدی
۳ساله
طهورا یاقوتی
۴ساله
النا دکامی
۴ساله
رادین کلاهی
۵ساله
هانا اسماعیلی
۵ساله
آرشا غلامی
۶ساله
مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک
تارا دربار
۶ساله
محمدحسام شملی
۶ساله
محمدطاهر ندرلو
۷ساله
آریو برزن جلینی
۷ساله
امیر رضا آقاجان‌زاده
۷ساله
امیر محمد باقرزاده
۷ساله
پرهام حصارکی
۷ساله
مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک مسابقه هوای پاک
آوا حکم آبادی
۸ساله
آریا فرهی
۸ساله
نورا صفرپور
۸ساله
محیا محبعلی
۸ساله
امیرحسین دکامی
۹ساله
امیرحسین کیان
۹ساله
باران رحمان‌زاده
۹ساله
مسابقه روز هوای پاک مسابقه روز هوای پاک مسابقه روز هوای پاک مسابقه روز هوای پاک مسابقه روز هوای پاک مسابقه روز هوای پاک مسابقه روز هوای پاک
پرستش بوستان‌سرا
۹ساله
شهراد جلینی
۱۰ساله
سید رضا میرمالکی
۱۰ساله
نیما عنابستانی
۱۱ساله
آنیتا اقدسی
۱۲ساله
باران کیان
۱۲ساله
عرشیا غلامی
۱۲ساله
مسابقه روز هوای پاک مسابقه روز هوای پاک مسابقه روز هوای پاک مسابقه روز هوای پاک مسابقه روز هوای پاک
آرتینا نوری

۱۳ساله

پارسا حاج اسفندیاری
۱۳ساله
کسری حاج اسفندیاری
۱۴ساله
مهسا خانجانی
۱۴ساله
یلدا ندرلو
۱۵ساله
Previous slide
Next slide