صدور گواهینامه استاندارد در حوزه بازرسی کالا

واحد بازرسی کالای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با در اختیار داشتن شعب و نمایندگی های گسترده در خارج و داخل از کشور و استفاده از بازرسان مجرب و کارآزموده، کلیه خدمات مرتبط با صدور گواهینامهدر حوزه بازرسی کالا در مبدا و مقصد را انجام می دهد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بعنوان امین خریدار وظیفه بازرسی بر اساس دامنه بازرسی تعیین شده از سوی خریدار را بر عهده دارد.

بازرسی کالا در مبدا:

با توجه به قوانین سازمان ملی استاندارد ایران کالا ها به دو دسته مشمول استاندارد اجباری و غیر مشمول طبقه بندی شده، و کالاهای مشمول نیز می بایست به صورت کیفی مورد ارزیابی قرار گیرند. بر این اساس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با در اختیار داشتن شعبات متعدد ، امکان انجام بازرسی کالا در کلیه کشور های جهان را داشته و نسبت به انجام بازرسی در مبدا حمل اقدام نموده و گواهینامه COI صادر نماید.

بازرسی کالا در مقصد:

بسیاری از واحد های تولیدی به دلیل نیاز به تسریع در فرآیند واردات و نیاز خطوط تولید ، بدون انجام بازرسی نسبت به حمل کالا مبادرت نموده و قبل از اظهار کالا در گمرکات نسبت به انجام بازرسی در مقصد اقدام می نماید. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با در اختیار داشتن شعبات در کلیه استانهای ایران ، امکان انجام بازرسی کالا در مقصد و صدور گواهینامه استاندارد COI را دارا می باشد.

 

چارت بازرسی کالا در مبدا

 

چارت بازرسی کالا در مقصد

 

مسئول مربوطه:

اشکان اکبری فر

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۱۹