شرح خدمت : با توجه به اهمیت صحت عملکرد سیستم های ارتینگ، صاعقه گیر، همبندی چاه ارت و عملکرد

سیستم‌های محافظ جان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اقدام به تست و بازرسی فنی این تجهیزات می‌نماید.

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات بیشتر با شماره ۴۳۹۰۴۲۳۹ تماس حاصل فرمایید.