یک سال از مراسم رونمایی و ابلاغ نظام قدردانی از پیشنهادات و فعالیت‌های ویژه کارکنان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گذشت.
به گزارش روابط عمومی ISQI، این نظام برپایه تقویت زمینه‌های مشارکت کارکنان در ارائه پیشنهادات توسعه کسب و کار، پیشنهاداتی برای اصلاح و پیشبرد فعالیت‌های سازمان و سایر فعالیت‌های ویژه از طریق طرح‌های تشویقی بنا شده و در روز ۹۷/۷/۷ با حضور مدیرعامل ISQI به همراه کلیه کارکنان در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران رونمایی شد.
طی گذشت یک سال تعداد ۶۴۱پیشنهاد در دبیرخانه‌های پیشنهادات و ایده‌های کسب و کار ثبت شده که ۳۴درصد آنها مورد پذیرش واقع شده است.
فعالان در این نظام عبارتند از: ناهید مولایی _ مهسا حافظی _ آزاده انتظاری _ الهه کریمی _مهیار خداکریمی _ ماریا باغبان _لیدا شاکر _ مهرنوش درویش _ سیدامین نظری مهر _ سمانه داورزنی _ سارا عبدالهی _ لیلا طاهری _ سعیده سرور _ محمد افشار _ رزیتا معدنکار

 

 

 

 

ا ی ن ن ظ ا م ب ر پ ا ی ه ت ق و ی ت ز م ی ن ه ‌ه ا ی م ش ا ر ک ت ک ا ر ک ن ا ن د ر ا ر ا ئ ه پ ی ش ن ه ا د ا ت ت و س ع ه ک س ب  و ک ا ر ، پ ی ش ن ه ا د ا ت ی ب ر ا ی  ا ص ل ا ح و پ ی ش ب ر د ف ع ا ل ی ت ‌ه ا ی س ا ز م ا ن و س ا ی ر ف ع ا ل ی ت ‌ه ا ی و ی ژ ه ا ز ط ر ی ق  طر ح ‌ ه ا ی ت ش و ی ق ی ب ن ا ش د ه و د ر ر و 

فعالیت‌های ویژه کارکنان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *