اندازه گیری و آزمون آلایندگی و مصرف سوخت خودروهای سواری

این آزمایشگاه با اجرای آزمونهای آلایندگی تا سطح یورو ۴ ،توان سرچرخ و مصرف سوخت خدمات ارزشمندی در اجرای تست ها در مراحل TA ، COP و تحقیقاتی به مشتریان خود ارائه می نماید.

علاوه بر گواهینامه های تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد، این آزمایشگاه برای دومین دوره موفق به تمدید گواهینامه  ISO 17025  از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید.

آزمون آلایندگی و مصرف سوخت خودروهای سواری

 

شماره تماس: ۴ – ۹۲۱۰۸۹۵۱ ۰۲۶