شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

استقبال 600 نفر از دوره‌ های آموزش مجازی ISQI

حدود ۶۰۰ نفر در ۱۳ دوره دوره‌ های آموزش مجازی تخصصی که توسط بخش آموزش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از اواخر اردیبهشت‌ تا آخر تیر برگزار می ‌شود، شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی ISQIتغییر شکل نحوه برگزاری دوره ‌های آموزشی از حضوری به مجازی، یکی از تبعات شیوع ویروس کرونا بود که البته با مشکلات خاص خود مواجه بود، اما با گذشت زمان، ضمن دستیابی به تکنولوژی‌ ها و روش ‌های اصلاحی در این روند، امروزه سهولت و سرعت بالاتر آن نسبت به روش سنتی بیشتر به‌ چشم می‌ آید که موجب شده جایگاه واقعی خود را در سیستم‌ های آموزشی پیدا کند.

بخش آموزش واحد بازرسی خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و در راستای ارائه خدمات خود درحوزه برگزاری دوره ‌های تخصصی آموزشی، همگام با به ‌روزترین تکنولوژی ‌ها و جدیدترین استراتژی‌ ها، بیش از پیش در صدد انجام وظایف خود باقی مانده است.

همین امر موجب شده که این ایام شاهد استقبال فردی ۶۰۰ پرسنل نمایندگی‌ های شرکت های معتبر خودرویی و همچنین مردم عادی از ۱۳ دوره‌ی آموزشی درحال برگزاری توسط همکاران بخش آموزش باشیم که با توجه به تعداد شرکت‌ کنندگان تا اواخر تیر، طی جلسات متعدد به‌ صورت مجازی برگزار خواهد شد.

“آشنایی با مفاهیم بازاریابی و برند”، “آشنایی با آخرین ویرایش (ایزو ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۲)”، آشنایی با مفاهیم شاخص (CSI) رضایت مشتری”، “آشنایی با آخرین ویرایش دستور العمل شرایط و ضوابط”، “مهارت فروش”، “مدیریت فروش”، “مدیریت نمایندگی”، “مدیریت رفتار سازمانی”، “مشتری‌ مداری و مهارت‌ های ارتباطی”، “کار تیمی” و …. از جمله این دوره‌ ها هستند.

Previous slide
Next slide