ارزیابی خدمات پـس از فروش موتورسیکلت

هدف این واحد ارزیابی و نظارت بر سیستم خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه کننده موتورسیکلت و تعمیرگاه های مجاز آنها می باشد.

  • ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکت‌های عرضه کننده موتورسیکلت (اعم از تولید کننده و واردکننده) و نمایندگی مجاز تحت پوشش آنها

بر اساس دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت موتورسیکلت، کلیه شرکت های عرضه کننده به همراه تعمیرگاه های مجاز آنها توسط ISQI مورد ارزیابی ادواری قرار می گیرند.

  • ارائه مجوز خدمات پس از فروش جهت شرکت های متقاضی ثبت و تمدید مجوز واردات موتور سیکلت

با توجه به الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه شرکت های متقاضی واردات موتورسیکلت می بایست جهت بررسی کفایت خدمات پس از فروش مورد ارزیابی قرار گیرند که شرکت ISQI به نمایندگی از وزارت صمت، اجرای این فرآیند را بر عهده دارد.

 

رویه اجرایی انجام خدمت شرکت های متقاضی واردات در سه حوزه ماشین آلات ، موتورسیکلت و تریلر :

مسئول مربوطه: حسین شهریار

تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۲۲

مسئول مربوطه: عباس هاشمی

تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۲۱