ارزیابی خدمات پس از فروش ماشین‌ آلات

هدف این واحد ارزیابی و نظارت بر سیستم خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده ماشین آلات و تعمیرگاه‌های مجاز آن‌ها می‌باشد.

  • ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده ماشین آلات (اعم از تولیدکننده و واردکننده) و نمایندگی مجاز تحت پوشش آن‌ها

بر اساس دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت ماشین‌آلات راه‌سازی، معدنی‌، ساختمانی و کشاورزی کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده به همراه تعمیرگاه‌های مجاز آن‌ها توسط این واحد مورد ارزیابی ادواری قرار می‌گیرند.

  • ارائه مجوز خدمات پس از فروش جهت شرکت‌های متقاضی ثبت و تمدید مجوز واردات ماشین‌آلات

با توجه به الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه شرکت‌های متقاضی واردات ماشین‌آلات می‌بایست جهت بررسی کفایت خدمات پس از فروش مورد ارزیابی قرار گیرند که شرکت ISQI به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرای این فرآیند را بر عهده دارد.

ارزیابی خدمات پس از فروش ماشین‌ آلات

رویه اجرایی انجام خدمت شرکت های متقاضی واردات در حوزه ماشین آلات:

 

 

مسئول مربوطه: حسین شهریار

تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۲۲

مسئول مربوطه: عباس هاشمی

تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۲۱