ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو از جمله فعالیت های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.

هدف این واحد ارزیابی و نظارت بر سیستم خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده و واسطه خدمات پس از فروش خودرو و  تعمیرگاه‌های مجاز آن‌ها می‌باشد.

بر اساس دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو مصوب شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو، ارزیابی سیستم خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو به صورت شش ماهه و ارزیابی نمایندگی‌های مجاز آن‌ها، سالانه انجام می‌گیرد.

فعالیت‌های ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران واحد شامل موارد زیر است:

 

بازرسی ادواری خدمات پس از فروش خودرو

دپارتمان بازرسی خدمات پس از فروش خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با تکیه بر تجارب ارزشمند خود و با بهره‌گیری از کارشناسان و متخصصین مجرب، به ارزیابی ادواری وضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو و تعمیرگاه‌های مجاز تحت پوشش آن‌ها  به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پردازد.

ارائه مجوز خدمات پس از فروش جهت کلیه شرکت‌های متقاضی ثبت و تمدید مجوز واردات خودرو

بر اساس الزام وزارت صنعت معدن و تجارت کلیه شرکت‌های متقاضی واردات خودرو می‌بایست از حیث کفایت خدمات پس از فروش مورد ارزیابی و تأیید قرار گیرند که اجرای این ارزیابی از جانب وزارتخانه متبوع بر عهده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قرار گرفته است.

ارزیابی سیستم فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو و نمایندگی‌های مجاز فروش تحت پوشش

دپارتمان بازرسی خدمات خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با استفاده از کارشناسان و متخصصین مجرب، به ارزیابی ادواری وضعیت خدمات فروش کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو و تعمیرگاه‌های مجاز تحت پوشش آن‌ها به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته و گزارشات خود را به صورت گزارشات سالانه و دوره ای شش ماهه ارائه می نماید.

رویه اجرایی انجام خدمت شرکت های متقاضی واردات در سه حوزه خودرو و نیرومحرکه:

مسئول مربوطه: شیرین اعتماد

تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۲۴

مسئول مربوطه: امین نظری مهر

تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۲۳

مسئول مربوطه: پدرام فخیمی

تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۲۰