آزمون سطح صدای خودرو و موتورسیکلت

اندازه گیری سطح صدای خودرو و موتور سیکلت در حالت عبوری و سکون و همچنین هشداردهنده ها، در مراحل TA و COP از وظایف این آزمایشگاه می باشد.

در سال ۱۳۹۵ این آزمایشگاه برای اولین بار، تنها آزمایشگاه در سطح کشور بود که موفق به دریافت گواهینامه ISO 17025 در سنجش میزان آلاینده های صوتی خودرو و موتور سیکلت و هشدار دهنده ها از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید.

 

 

شماره تماس: ۴ – ۹۲۱۰۸۹۵۱ ۰۲۶