در این آزمایشگاه با دارا بودن تجهیزات و دینامومتر موتورهای دیزلی تا توان اسمی ۵۰۰ کیلووات می‌توان آزمون‌های ذیل را انجام داد:

  • آزمون اندازه‌گیری توان و گشتاور
  • مصرف سوخت ترمزی
  • انطباق موتور بر روی بدنه

 

این آزمایشگاه دارای گواهینامه ISO 17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت می‌باشد.