آزمایشگاه اندازه گیری آلایندگی و مصرف سوخت موتورسیکلت

این آزمایشگاه مسئولیت اندازه گیری آلاینده های خروجی از اگزوز تا سطح یورو ۳ و همچنین مصرف سوخت موتور سیکلت ها را دارا می باشد.

علاوه بر گواهینامه های تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد، این آزمایشگاه برای دومین دوره موفق به تمدید گواهینامه ISO 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید.