• استانداردهای معدن
   نام فایل نوع فایل حجم فایل(بایت) تاریخ ساخت دانلود
   استاندارد 7283
   PDF 2278391 ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
   استاندارد 7282
   PDF 3065840 ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
   استاندارد 7281
   PDF 308448 ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
   استاندارد 7280
   PDF 2470273 ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
   استاندارد 7279
   PDF 2358765 ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
   استاندارد 7278
   PDF 2442734 ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
   استاندارد 2-7277
   PDF 146307 ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
   استاندارد 1-7277
   PDF 204053 ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
   استاندارد 7184
   PDF 2471748 ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
   استاندارد 7182
   PDF 2444960 ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان