• استانداردهای بازرسی خودرو
   نام فایل نوع فایل حجم فایل(بایت) تاریخ ساخت دانلود
   استاندارد r051r1e noise of vehicles having at least four wheelse
   PDF 265530 ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
   استاندارد R49 Emission of pollutants of heavy vehicles
   PDF 3902381 ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
   استاندارد r024r2e Emission of visible pollutants of C.I. engines
   PDF 198413 ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
   استاندارد EEC9724-2009
   PDF 6632585 ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
   استاندارد ECER83-05 2005
   PDF 2162211 ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
   استاندارد 80-1268
   PDF 1675169 ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
   استاندارد r085a2e
   PDF 44405 ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان