• استاندارد های CNG
   نام فایل نوع فایل حجم فایل(بایت) تاریخ ساخت دانلود
   ASTM F1545-97
   PDF 501459 ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
   ASTM F423-95
   PDF 1375219 ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
   ASTM D4024-94
   PDF 391769 ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
   ASTM D3222-99
   PDF 390090 ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
   ASTM D2996-95
   PDF 409007 ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
   ASTM D2992
   PDF 942155 ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
   ASTM D2467-99
   PDF 1337777 ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
   ASTM D2464-99
   PDF 926828 ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
   ASTM D1785-99
   PDF 1921489 ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
   ASTM D1784-99a
   PDF 883182 ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان