•  
   بازرسی مواد و تجهیزات صنعتی

   بازرسی آسانسور
   شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان اولین شرکت واجد صلاحیت در زمینه بازرسی در داخل کشور از سال 1377 تاکنون با تکیه بر تجارب و توان فنی و تخصصی کارشناسان خود در داخل کشور توانسته است خدمات کیفی و ارزشمندی را در این زمینه به جامعه ایران ارائه نماید.
   بازرسی آسانسور، بالابر و جرثقیل
   شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان اولین شرکت واجد صلاحیت در زمینه بازرسی آسانسور در داخل کشور از سال 1377 تاکنون با تکیه بر تجارب و توان فنی و تخصصی کارشناسان متخصص و مجرب خود در داخل کشور توانسته است خدمات کیفی و ارزشمندی را در این زمینه به جامعه ایران ارائه نماید. از سوابق شرکت در این زمینه می توان به ...
   بازرسی تجهیزات گاز طبیعی (NG و CNG)
   این واحد با هدف نظارت وبازرسی فنی تجهیزات نصب در جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی( CNG ) براساس استاندارد ملی 1-7829 ، 2-7829 و 12054 و همچنین بازرسی تجهیزات نصب بر روی خودروهای گاز سوز ازجمله مخازن ، سیستم کیت CNG و غیره بر اساس استاندارد ملی 9426و 9747و 6792در جهت پیشگیری و کاهش حوادث و تلفات ناشی از گاز طبیعی فشرده ( ...
   بازرسی ادواری سطح 2 مخازن ذخیرهCNG خودرویی و جایگاهی
   بازرسی کیفیت مخازن و انجام آزمایشات بازرسی های دوره ای مخازن ذخیره بر اساس استاندارد ملی 6792 شامل آزمایشات هیدروتست و اولتراسونیک صورت می گیرد و گزارشات مربوطه به مراجع ذیربط ارائه می گردد.
   بازرسی حین ساخت قطعات خودروهای گاز سوز (CNG)
   بازرسی فنی حین ساخت مجموعه قطعات مخصوص بکار برده شده در خودروهای گازسوز (CNG) براساس فشار کاری و عملکردی شامل شیر اطمینان مخزن، رگولاتور، سیستم سوخت رسانی، کیت و پرکن براساس استاندارد ملی ایران به شماره 7598 می باشد.
   بازرسی ادواری جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)
   بازرسی فنی کلیه تجهیزات جایگاه های CNG شامل بازرسی سیستم میترینگ، لوله های LP تا درایر، درایر، کمپرسور (سیستم فشرده‌سازی)، دیسپنسر (توزیع کننده)، تابلوهای برق و کابل ها، حریم های ایمنی و نواحی تردد، مستند سازی و مخازن ذخیره و شیر مخازن گاز طبیعی فشرده مطابق با استاندارد های ملی 7829، 12054 و 8002 و دستورالعمل و روش ...
   بازرسی حین ساخت وادواری مخازن ذخیره گاز مایع LPG
   بازرسی حین ساخت و ادواری مخازن ذخیره گاز مایع LPG براساس استاندارد ملی ایران به شماره 841 صورت می گیرد و پس از انجام آزمایشات هیدرواستاتیک و پنوماتیک بر روی مخزن وانجام آزمایشات عملکردی رهانه های اطمینان برروی کلیه اتصالات و شیر ها گواهینامه بازرسی صادر می گردد.
   بازرسی، نظارت و مشاوره در زمینه احداث و ساخت جایگاه های CNG
   بازرسی، نظارت و مشاوره در زمینه احداث و ساخت جایگاه هایCNG با هدف احداث جایگاه ها منطبق با استاندارد های ملی و بین المللی به منظور کاهش عدم انطباق های موجود در طراحی و حین بهره برداری می باشد تا ایمنی و عملکرد کلیه تجهیزات تضمین گردد.
   بازرسی ادواری خودروهای گازسوز(CNG)
   بازرسی ادواری خودروهای گازسوز(CNG) شامل بازرسی مخزن ذخیره، شیرمخزن،PRD، لوله و اتصالات مربوطه براساس استاندارد ملی 9426 وارائه گزارشات مربوطه به مراجع ذیربط می باشد.
   بازرسی ادواری (حین بهره برداری)
   این نوع بازرسی بنا به درخواست بهره‌بردار و در انطباق با استانداردهای ملی و بین المللی مورد تایید سازمان ملی استاندارد انجام می پذیرد و پس از اتمام مراحل بازرسی، گواهینامه و پلاک بازرسی ادواری با تاریخ اعتبار مشخص صادر می شود.
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان