• شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
   تلفن: 88020343 - 43904000
   (30 خط)
   فکس: 88020540

   جهت ارتباط با واحد های ذیل پس از برقراری تماس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمائید :

   بازرسی تجهیزات صنعتی داخلی 1

   بازرسی کالا داخلی 2

   مهندسی بازرسی خودرو داخلی 3

   مهندسی بازرسی خدمات داخلی 4

   تحقیقات مشتری و بازار داخلی 5

   امور حقوقی و قراردادها داخلی 6

   دبیرخانه داخلی 7

   ارتباطات و فناوری اطلاعات داخلی 8

   رسیدگی به شکایات مشتری داخلی 9

   اپراتور داخلی 0

  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان