چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
آبا ۲۳, ۱۳۹۷
۱۲:۰۰ ب٫ظ سایپا سایپا ۰ - ۰ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز

دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
آبا ۲۸, ۱۳۹۷
۱۲:۳۰ ب٫ظ پرسپولیس پرسپولیس - پیکان پیکان

جمعه ۲ آذر ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
آذر ۰۲, ۱۳۹۷
۱۱:۳۰ ق٫ظ پیکان پیکان - فولاد خوزستان فولاد خوزستان
۱۱:۳۰ ق٫ظ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز - سپاهان سپاهان
۱۱:۳۰ ق٫ظ سپیدرود رشت سپیدرود رشت - نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان
۱:۱۰ ب٫ظ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان - نساجی مازندران نساجی مازندران

شنبه ۳ آذر ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
آذر ۰۳, ۱۳۹۷
۱۱:۴۵ ق٫ظ ذوب آهن ذوب آهن - پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم

یکشنبه ۴ آذر ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
آذر ۰۴, ۱۳۹۷
۱۱:۳۰ ق٫ظ پرسپولیس پرسپولیس - تراکتورسازی تراکتورسازی
۱۲:۱۵ ب٫ظ پدیده خراسان پدیده خراسان - سایپا سایپا
۲:۰۵ ب٫ظ استقلال خوزستان استقلال خوزستان - استقلال استقلال

 سه شنبه ۱۳ آذر ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
آذر ۰۶, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب٫ظ پرسپولیس پرسپولیس - ذوب آهن ذوب آهن

یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
آذر ۱۸, ۱۳۹۷
۱۲:۴۰ ب٫ظ سپاهان سپاهان - پرسپولیس پرسپولیس

پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
آذر ۲۲, ۱۳۹۷
۱:۰۰ ب٫ظ استقلال استقلال - پدیده خراسان پدیده خراسان

پنج شنبه ۲۶ مهر ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مهر ۲۷, ۱۳۹۷
۴:۱۵ ب٫ظ پدیده خراسان پدیده خراسان ۲ - ۰ فولاد خوزستان فولاد خوزستان

جمعه ۲۷ مهر ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مهر ۲۷, ۱۳۹۷
۳:۰۰ ب٫ظ سایپا سایپا ۱ - ۲ استقلال استقلال
۴:۰۰ ب٫ظ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز ۱ - ۱ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان
۵:۰۰ ب٫ظ سپیدرود رشت سپیدرود رشت ۰ - ۰ ذوب آهن ذوب آهن
۶:۰۰ ب٫ظ سپاهان سپاهان ۳ - ۲ نساجی مازندران نساجی مازندران
۶:۰۰ ب٫ظ استقلال خوزستان استقلال خوزستان ۰ - ۲ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم

شنبه ۲۸ مهر ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مهر ۲۷, ۱۳۹۷
۶:۰۰ ب٫ظ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان ۲ - ۱ تراکتورسازی تراکتورسازی
آبا ۲۸, ۱۳۹۷
۱۲:۳۰ ب٫ظ پرسپولیس پرسپولیس - پیکان پیکان

پنج شنبه ۵ مهر ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مهر ۰۵, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب٫ظ استقلال استقلال ۰ - ۰ پرسپولیس پرسپولیس
۸:۳۰ ب٫ظ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان ۰ - ۲ سپاهان سپاهان

جمعه ۶ مهر ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مهر ۰۶, ۱۳۹۷
۵:۴۰ ب٫ظ تراکتورسازی تراکتورسازی ۶ - ۰ استقلال خوزستان استقلال خوزستان
۶:۱۵ ب٫ظ نساجی مازندران نساجی مازندران ۱ - ۱ سایپا سایپا
۶:۱۵ ب٫ظ ذوب آهن ذوب آهن ۲ - ۲ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
۶:۳۰ ب٫ظ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم ۱ - ۱ پدیده خراسان پدیده خراسان
۶:۳۰ ب٫ظ پیکان پیکان ۱ - ۰ سپیدرود رشت سپیدرود رشت

شنبه ۷ مهر ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مهر ۰۷, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب٫ظ فولاد خوزستان فولاد خوزستان ۱ - ۱ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز

پنجشنبه ۸ شهریور ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
شهر ۰۸, ۱۳۹۷
۷:۲۵ ب٫ظ تراکتورسازی تراکتورسازی ۲ - ۱ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز
۸:۰۰ ب٫ظ ذوب آهن ذوب آهن ۱ - ۲ پدیده خراسان پدیده خراسان
۸:۰۰ ب٫ظ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم ۲ - ۲ سپاهان سپاهان
۸:۱۵ ب٫ظ فولاد خوزستان فولاد خوزستان ۱ - ۲ سایپا سایپا
۸:۱۵ ب٫ظ پیکان پیکان ۱ - ۰ استقلال خوزستان استقلال خوزستان
۸:۱۵ ب٫ظ سپیدرود رشت سپیدرود رشت ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
شهر ۲۳, ۱۳۹۷
۸:۰۰ ب٫ظ پرسپولیس پرسپولیس ۲ - ۱ نساجی مازندران نساجی مازندران

چهارشنبه ۳۱ مرداد ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مرد ۳۱, ۱۳۹۷
۸:۱۵ ب٫ظ استقلال استقلال ۰ - ۰ فولاد خوزستان فولاد خوزستان

پنجشنبه ۱ شهریور ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
شهر ۰۱, ۱۳۹۷
۷:۳۰ ب٫ظ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز ۱ - ۲ ذوب آهن ذوب آهن
۸:۱۵ ب٫ظ نساجی مازندران نساجی مازندران ۱ - ۰ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان
۸:۱۵ ب٫ظ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ پرسپولیس پرسپولیس

جمعه ۲ شهریور ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
شهر ۰۲, ۱۳۹۷
۷:۴۵ ب٫ظ پدیده خراسان پدیده خراسان ۲ - ۱ پیکان پیکان
۸:۰۰ ب٫ظ سپاهان سپاهان ۲ - ۲ تراکتورسازی تراکتورسازی
۸:۱۵ ب٫ظ استقلال خوزستان استقلال خوزستان ۲ - ۰ سپیدرود رشت سپیدرود رشت
۸:۱۵ ب٫ظ سایپا سایپا ۱ - ۰ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مرد ۲۵, ۱۳۹۷
۸:۳۰ ب٫ظ سپیدرود رشت سپیدرود رشت ۰ - ۲ پدیده خراسان پدیده خراسان
۸:۳۰ ب٫ظ پیکان پیکان ۱ - ۱ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز
۸:۳۰ ب٫ظ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم ۱ - ۰ استقلال استقلال
۸:۳۰ ب٫ظ فولاد خوزستان فولاد خوزستان ۲ - ۱ نساجی مازندران نساجی مازندران

جمعه ۲۶ مرداد ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مرد ۲۶, ۱۳۹۷
۷:۴۵ ب٫ظ تراکتورسازی تراکتورسازی ۱ - ۰ سایپا سایپا
۸:۱۵ ب٫ظ ذوب آهن ذوب آهن ۱ - ۲ سپاهان سپاهان
۸:۳۰ ب٫ظ پرسپولیس پرسپولیس ۰ - ۰ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان
۸:۳۰ ب٫ظ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان ۲ - ۲ استقلال خوزستان استقلال خوزستان

پنجشنبه ۱۸ مرداد ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مرد ۱۸, ۱۳۹۷
۷:۵۰ ب٫ظ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز ۱ - ۱ سپیدرود رشت سپیدرود رشت
۸:۳۰ ب٫ظ سایپا سایپا ۰ - ۰ ذوب آهن ذوب آهن
۸:۳۰ ب٫ظ استقلال خوزستان استقلال خوزستان ۰ - ۰ پرسپولیس پرسپولیس
۸:۳۰ ب٫ظ نساجی مازندران نساجی مازندران ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم

جمعه ۱۹ مرداد ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مرد ۱۹, ۱۳۹۷
۸:۰۰ ب٫ظ پدیده خراسان پدیده خراسان ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
۸:۳۰ ب٫ظ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان ۰ - ۰ فولاد خوزستان فولاد خوزستان
۸:۳۰ ب٫ظ استقلال استقلال ۳ - ۰ تراکتورسازی تراکتورسازی
۸:۳۰ ب٫ظ سپاهان سپاهان ۰ - ۰ پیکان پیکان

پنجشنبه ۱۱ مرداد ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مرد ۱۱, ۱۳۹۷
۸:۳۰ ب٫ظ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم ۲ - ۰ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان
۸:۴۵ ب٫ظ ذوب آهن ذوب آهن ۲ - ۲ استقلال استقلال
۸:۴۵ ب٫ظ استقلال خوزستان استقلال خوزستان ۱ - ۲ پدیده خراسان پدیده خراسان
۸:۴۵ ب٫ظ پیکان پیکان ۳ - ۰ سایپا سایپا

جمعه ۱۲ مرداد ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مرد ۱۲, ۱۳۹۷
۸:۰۰ ب٫ظ تراکتورسازی تراکتورسازی ۱ - ۱ نساجی مازندران نساجی مازندران
۸:۴۵ ب٫ظ سپیدرود رشت سپیدرود رشت ۰ - ۴ سپاهان سپاهان
۸:۴۵ ب٫ظ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان ۰ - ۰ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز
۸:۴۵ ب٫ظ پرسپولیس پرسپولیس ۱ - ۰ فولاد خوزستان فولاد خوزستان

پنجشنبه ۴ مرداد ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مرد ۰۴, ۱۳۹۷
۸:۴۵ ب٫ظ سایپا سایپا ۳ - ۰ سپیدرود رشت سپیدرود رشت
۸:۴۵ ب٫ظ نساجی مازندران نساجی مازندران ۰ - ۱ ذوب آهن ذوب آهن
۸:۴۵ ب٫ظ پدیده خراسان پدیده خراسان ۰ - ۱ پرسپولیس پرسپولیس
۸:۴۵ ب٫ظ فولاد خوزستان فولاد خوزستان ۲ - ۱ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم

جمعه ۵ مرداد ۹۷

لیگ برتر (۹۸-۹۷) - جام خلیج فارس
مرد ۰۵, ۱۳۹۷
۸:۰۰ ب٫ظ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز ۱ - ۱ استقلال خوزستان استقلال خوزستان
۸:۴۵ ب٫ظ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان ۰ - ۰ تراکتورسازی تراکتورسازی
۸:۴۵ ب٫ظ استقلال استقلال ۰ - ۰ پیکان پیکان
۸:۴۵ ب٫ظ سپاهان سپاهان ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان