•  
   تحقیقات بازاریابی خدمات

    
   ارزیابی تصویر ذهنی سازمان
   ارزیابی تصویر ذهنی سازمان
   تصویر سازمانی نتیجه نهایی ارتباط همه تجربیات، باورها، احساسات، دانش و هیجانات افراد جامعه درباره یکی سازمان می باشد. امروزه در سازمان ها و شرکت های موفق علاوه بر اندازه گیری شاخص های مستقیم عملکرد از جمله رضایت مندی مشتریان از کیفیت محصول، خدمات پس از فروش، نرخ شکایات و مواردی از این قبیل، ارزیابی تصویر ذهنی مشتریان فعلی و بالقوه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که معمولا با طراحی مدل های غیر مستقیم این امر صورت می پذیرد.

   ذهن ما متشکل از شبکه عظیمی از میلیاردها یاخته عصبی است که همگی با هم در ارتباط هستند، برخی مستقیماً و برخی به صورت مداری از طریق دیگر یاخته های عصبی. وقتی کلمه ای می شنویم، ممکن است نقطه ای در شبکه ذهنی ما فعال و موجب شود که معنای آن کلمه را یادآوری کنیم. شنیدن کلمه ای نظیر «خودرو» و یا دیدن تصویر آن ممکن است معنای آن را فعال سازد. فعال سازی نظیر یک جریان الکتریکی است که از یک نقطه به سمت خارج منتشر می شود و آن چه را در اطراف کلمه «خودرو» قرار دارد فعال می سازد. قبل از آنکه بتوانید تصویری را در اذهان مردم به وجود آورید، باید بدانید چه افکار و تداعی هایی در آنان وجود دارد.
   تصویر سازمانی نیز نتیجه نهایی ارتباط همه تجربیات، باورها، احساسات، دانش و هیجانات افراد جامعه درباره یکی سازمان می باشد. امروزه در سازمان ها و شرکت های موفق علاوه بر اندازه گیری شاخص های مستقیم عملکرد از جمله رضایت مندی مشتریان از کیفیت محصول، خدمات پس از فروش، نرخ شکایات و مواردی از این قبیل، ارزیابی تصویر ذهنی مشتریان فعلی و بالقوه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که معمولا با طراحی مدل های غیر مستقیم این امر صورت می پذیرد.

   در این راستا دو نوع تحقیق متداول است. اول تحقیقاتی که بر مبنای ارزیابی برند بوده و تکیه آن بر تجلی دیدگاهی است که به هنگام شنیدن نام تجاری شرکت از سوی مشتریان شکل می گیرد. دوم تحقیقاتی است که تحت عنوان بررسی تصویر سازمان، شکل گرفته و در آن با تبیین ابعاد مختلف شکل گیری تصویر سازمان از دیدگاه مشتریان به ارزیابی رویکرد عمومی جامعه در خصوص یک شرکت پرداخته می شود. باتوجه به نیاز شرکت مورد نظر به ارزیابی تصویر سازمان، تیم تحقیقاتی این واحد با همکاری کارشناسان و مدیران شرکت مورد نظر اقدام به شناسایی شاخص های ابتدایی، طراحی، تبیین و ابزارسازی جهت این تحقیق نموده و پس از بررسی روایی و پایایی آن طی مصاحبه حضوری، تلفنی و ... دیدگاه جامعه را در خصوص تصویر ذهنی آنان از آن شرکت استحصال و کمّی نموده و در اختیار شرکت مربوطه قرار می دهد. از این طریق می توان ذهنیت جامعه را نسبت به سازمان در وضعیت موجود و یا پس از انجام تبلیغات خاص شناخت، همچنین مشتریان با ذهنیت منفی را به سازمان معرفی کرده و نیازهای پنهان آنان را کشف و مورد بررسی قرار داد.
   واحد تحقیقات مشتری و بازار با تعیین هدف و شناخت جامعه مورد مطالعه جهت ارزیابی تصویر ذهنی سازمان و با الگویابی از نمونه های موفق در واحد تحقیقات مشتری و بازار به طراحی و تدوین مدل ارزیابی تصویر ذهنی سازمان متناسب با نیاز هر سازمان می پردازد و این پژوهش را در تمامی شاخص های مورد مطالعه به تفکیک استخراج می کند.
   این پروژه قابل اجرا برای کلیه سازمان ها و شرکت های ارائه دهنده محصولات و خدمات می باشد. در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اجرای طرح با همکاران ما در واحد تحقیقات مشتری و بازار تماس حاصل نمایید.

    
   مطالب پورتال
   ردیف  عنوان
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان