•  
   تحقیقات بازاریابی خدمات

    
   طراحی محصول/ خدمت جدید با توجه به نیاز مشتریان سازمان
   طراحی محصول/ خدمت جدید با توجه به نیاز مشتریان سازمان
   درک و فهم دقیق سازمان ها از نیازهای روحی، فرهنگی، اجتماعی، فنی و اخلاقی مشتریان، سبب تولید کالا یا خدمتی با جذابیت بیشتر برای مصرف کنندگان خواهد شد.

   درک و فهم دقیق سازمان ها از نیازهای روحی، فرهنگی، اجتماعی، فنی و اخلاقی مشتریان، سبب تولید کالا یا خدمتی با جذابیت بیشتر برای مصرف کنندگان خواهد شد و به دنبال آن، محصول یا خدمتی که مطابق با نیاز و انتظار مشتریان باشد قطعاً مورد پسند ایشان خواهد بود و منجر به افزایش رضایتمندی و وفاداری به سازمان خواهد گردید. مطالعات و تحقیقات بسیاری نشان داده است که درک و اعمال نیاز شخصی مشتری در طراحی، به عنوان عامل کلیدی در طراحی و توسعه محصول برای موفقیت در بازار محسوب  می شود. در موارد بسیاری مفهوم محصول یا خدمت به دلیل درک نادرست از نیازهای مشتری، مناسب نبوده و این عاملی در شکست محصول یا خدمت عنوان شده است.

   از میان رویکردهای بسیاری که به تجزیه و تحلیل نیاز و انتظارات مشتریان پرداخته اند، مدل کانو بطور گسترده ای در طبقه بندی نیازهای شخصی مشتری بر اساس پرسشنامه، مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که مزیت استفاده از مدل کانو در دسته بندی نیازها و انتظارات مشتری، درک بهتری از عملکردهای محصول یا خدمت است. این روش به طراحان اجازه می دهد که بر الویت های توسعه محصول یا خدمت مورد نظر تمرکز بیشتری داشته باشند و محصول یا خدمتی مطابق با نیاز مشتریان خود تولید یا تعریف کنند.
   در همین راستا، واحد تحقیقات مشتری و بازار با بهره گیری از کارشناسان و محققان خود با بکارگیری مدل کانو و تمرکز بر مشتریان هدف سازمان ها، به کمک ابزارهای آماری در صدد کشف و دسته بندی نیازهای مشتریان برآمده و نیازهای مشتریان را برای طراحی محصول/خدمت جدید الویت بندی می نماید. ضمناً، تاثیر بکارگیری این نیازها در رضایت مشتریان از محصول/خدمت جدید سازمان اندازه گیری شده و پیش بینی مبنی بر مقدار افزایش و یا کاهش در رضایت مشتریان نیز مشخص می گردد.
   این پروژه قابل اجرا برای کلیه سازمان ها و شرکت های ارائه دهنده محصولات و خدمات می باشد. در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اجرای طرح با همکاران ما در واحد تحقیقات مشتری و بازار تماس حاصل نمایید.
    

    
   مطالب پورتال
   ردیف  عنوان
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان