•  
   گزارش تعداد عیوب مشاهده شده در سه ماهه اول مالکیت خودروها(IQS) - سال 1394
   عنوان: گزارش تعداد عیوب مشاهده شده در سه ماهه اول مالکیت خودروها(IQS) - سال 1394
   دسته بندی: گزارش های رضایت مشتریان از کیفیت خودرو
   تعداد بازدید: 2181
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان