•  
   تکنیک های حل مسئله و تصمیم گیری موثر
   کد دوره :
   9403049
   مدت دوره :
   16 ساعت
   نوع دوره :
   تئوری
   تکنیک های حل مسئله و تصمیم گیری موثر
   توضیحات دوره :

   تکنیک های حل مساله و تصمیم گیری موثر

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان