•  
   آشنایی با الزامات اصول فنون مذاکره
   کد دوره :
   9403043
   مدت دوره :
   8 ساعت
   نوع دوره :
   تئوری
   آشنایی با الزامات اصول فنون مذاکره
   توضیحات دوره :

   آشنایی با ملزومات اصول فنون مذاکره

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان