•  
   آشنایی با شیوه های نوین نیاز سنجی، برنامه ریزی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی مبتنی بر استاندارد 10015
   کد دوره :
   9403042
   مدت دوره :
   16 ساعت
   نوع دوره :
   تئوری
   آشنایی با شیوه های نوین نیاز سنجی، برنامه ریزی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی مبتنی بر استاندارد 10015
   توضیحات دوره :

   آشنایی با شیوه های نوین نیاز سنجی، برنامه ریزی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی مبتنی بر استاندار 10015

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان