•  
      لوح سپاس استاندارد سازی شهربازی ها و آسانسور های شهر تهران(سال 1394)
      لوح سپاس استاندارد سازی شهربازی ها و آسانسور های شهر تهران(سال 1394)
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان