نظارت بر آلایندگی خودرو

بخش نظارت بر آلایندگی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از سال ۱۳۷۸ ماموریت بازرسی و نظارت برآلایندگی و مصرف سوخت خودروهای سواری بنزینی و سنگین دیزلی و موتورسیکلت از سوی سازمان های نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده دارد.در این راستا وفق شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی ماموریت‌هایی به شرح ذیل را اجرا می‌نماید:

  • اجرای فرآیندهای استاندارد آلایندگی در مراحل TA و COP برای خودروهای تولیدی مطابق استاندارد ECER83/05 جهت صدور تاییدیه آلایندگی
  • نظارت بر سطح صدای خودروها و موتورسیکلت‌ها مطابق استاندارد EEC70/157 و EEC70/388
  • صدور تاییدیه آلایندگی خودروهای دیزلی بر اساس مدارک و مستندات فنی معتبر
  • تهیه گزارشات تفصیلی و تحلیلی، سرانه مصرف سوخت و آلاینده‌های خودروها و ارائه به سازمانهای ذیربط