صدور گواهینامه، تایید نوع و تطابق تولید ( COP ) و بازرسی فیزیکی خودرو، موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی

تأیید نوع خودرو، موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی:

تأیید نوع، رویه ای است که بر اساس آن مرجع تایید، گواهی می‌دهد نوعی از وسیله نقلیه، سیستم، قطعه یا مجموعه فنی مجزا، الزامات فنی و مقررات اجرایی مربوط به استاندارد ملی مرجع به شماره ۶۹۲۴ (۲۰۰۷/۴۶/EC) یا استانداردهای جداگانه مربوطه را برآورده می‌سازد. هـدف از تائید نوع خودرو ، حصول اطمینان از رعایت ویژگیهای ایمنی , زیست محیطی و عملکردی در طراحی و ساخت آن می باشد. تطابق تولید، قابلیت تولید مداوم محصولات مطابق مشخصات، ویژگی‌های ایمنی و عملکردی و الزامات کیفی و علامت‌گذاری در تایید نوع می‌باشد. تائید نوع و تطابق تولید با انجام آزمونها ، بررسی و تحلیل مدارک و گزارشات آزمونها و همچنین بازرسیهای ادواری از فرآیندهای خط تولید صورت می گیرد.این خدمت در خصوص انجام تایید نوع و تطابق تولید خودرو، ماشین آلات کشاورزی و راهسازی و موتورسیکلت می باشد و شامل تمامی ماشین آلات و خودروهای سبک و نیمه سنگین و سنگین و موتورسیکلت اعم از :
– وارداتی که به صورت CBU وارد می شوند
– تولید داخل که طراحی آنها منشاء داخلی یا خارجی دارد .
– تولید داخل که از قبل تولید می شده اند و در طراحی آنها تغییراتی ایجاد شده که تاثیر مستقیم روی عملکرد و ایمنی آنها دارد .

مراجع الزامی جهت اخذ تایید نوع استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲۴ در رابطه با خودروهای سبک و سنگین و تریلها و استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۲۵۹ در رابطه با ماشین آلات کشاورزی و جنگل داری می باشد و دستورالعمل صدور گواهی تایید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل سازمان ملی استاندارد ایران می باشد .

 

مسئول ماشین آلات و خودرو: شهریار خلیلی پور

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۵۶

مسئول خودرو: مریم صالح

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۵۸

رییس واحد:

جمال رزاق زاده

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۵۳