شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در نمایشگاه خودرو تهران

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شما را به بازدید از نمایشگاه خودرو تهران در شهر آفتاب سالن A4، غرفه F دعوت می نماید.

روزهای ۶ تا ۱۰ آذر ماه – ساعت ۱۰ تا ۱۸