تست پیمایش خودرو

تست پیمایش جاده ای مورد توجه بیشتر خودروسازان قرار دارد، چرا که انجام این تست این امکان را به سازنده می‌دهد تا دوام سیستم‌ها و قطعات خودرو را پس از کارکرد طولانی مورد بررسی قرار دهد. این روش پیرو مصوبه‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور کشف عیوب عملکردی خودرو، دوام سیستم‌ها و قطعات آن از دید مشتریان عادی، تحت شرایط تعیین شده در طی ۲۰۰۰۰ کیلومتر آزمون جاده و شهری، در مسیرهای معین و با در نظر گرفتن تمامی شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور پهناور ایران انجام می‌شود.

پیرو مصوبه‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص انجام تست پیمایش، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اقدام به تدوین دستورالعمل مربوطه بر اساس استانداردهای کارخانه‌ای معتبر دنیا نمود که از آن پس تاکنون، این تست بر روی تمامی خودروهای سبک، در تمامی جاده‌های کشور پهناور ایران توسط این‌شرکت انجام می‌شود.
به منظور افزایش سطح کیفی خودروها، از لحاظ عملکردی و ایمنی، خودروسازان بزرگ دنیا بر اساس دستورالعملهای کارخانه‌ای و منطقه‌‌ای، اقدام به انجام تستهای مختلفی بر روی خودرو می نمایند. بخشی از تستهای مذکور به صورت تست دینامیکی بر روی خودرو انجام می شود.

به طور کلی تستهای دینامیکی خودرو را میتوان به دو بخش تقسیم نمود:

  • تستهای Objective ( تستهایی که نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی دارند مانند تست Handling و تست Running)
  • تستهای Subjective (تستهایی که به صورت دیداری بوده و نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی ندارند مانند تست جاده )

تست پیمایش جاده مورد توجه بیشتر خودروسازان قرار دارد، چرا که انجام این تست این امکان را به سازنده می‌دهد تا دوام سیستم‌ها و قطعات خودرو را پس از کارکرد طولانی مورد بررسی قرار دهد. نتایج آزمون‌ پیمایش جاده‌ای که بیش از یک دهه از اجرای آن می‌گذرد اشاره به عیوبی داشته که همواره مد نظر مشتریان بوده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با همکار ما تماس حاصل نمایید.
مدیر واحد مهندسی بازرسی خودرو مهندس محمد رستگار: ۴۳۹۰۴۲۵۹