بازرسی حین ساخت و ادواری آسانسور

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان اولین شرکت واجد صلاحیت در زمینه بازرسی آسانسور در داخل کشور از سال ۱۳۷۷ تا کنون ، توانسته با تکیه بر توان کارشناسان مجرب و متخصص خود خدمات کیفی و ارزشمندی در زمینه بازرسی آسانسور در سطح کشور ارائه نماید. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در تدوین استانداردهای آسانسورهای برقی و هیدرولیکی با سازمان ملی استاندارد ایران مشارکت داشته و به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های بازرسی در زمینه بازرسی آسانسور فعالیت دارد.بازرسی بیش از ۴۷۰۰۰ دستگاه آسانسور در سطح کشور و انجام بازرسی ادواری بیش از ۱۰۰۰ دستگاه آسانسور منصوبه در اماکن دولتی از دیگر سوابق اجرایی این شرکت می باشد.
نحوه درخواست آزمون قطعات ایمنی آسانسور
آزمایشگاه آسانسور شرکت بازرسی کیفیت و استاندرد ایران با ادارات استاندارد سطح کشور، تولیدکنندگان قطعات آسانسور و واردکنندگان آن همکاری می نماید. متقاضیان برای انجام آزمون های قطعات آسانسور می توانند مستقیما از طریق تماس با آزمایشگاه آسانسور ISQI و یا از طریق ادارات استاندارد تقاضای خود را ثبت نمایند.

 

رییس مربوطه رضا فرهی تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۸۰