ارزیابی و رتبه‌بندی سازمان‌های خدمت محور

این بخش با هدف ارتقا و ارزیابی سطح خدمت‌رسانی در سازمان‌ها اقدام به خدمات ذیل می‌نماید:

  • تدوین دستورالعمل و چک لیست‌های ارزیابی خدمات
  • انجام ارزیابی‌های آنلاین از خدمات سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها
  • رتبه‌بندی سازمان‌های خدمت محور
  • ارائه داشبوردهای مدیریتی آنلاین از وضعیت ارائه خدمات در سازمان‌ها

کارشناس مستقیم واحد: بهاره علی مددی
تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۳۱
رییس بخش: بابک حصارکی
تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۳۰