ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو

هدف این واحد ارزیابی و نظارت بر سیستم خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده و واسطه خدمات پس از فروش خودرو و و تعمیرگاه‌های مجاز آن‌ها می‌باشد.

بر اساس دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو مصوب شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو ارزیابی سیستم خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو به صورت شش ماهه و ارزیابی نمایندگی‌های مجاز آن‌ها، سالانه انجام می‌گیرد.

فعالیت‌های ارزیابی این واحد شامل موارد زیر است:

  • بازرسی ادواری خدمات پس از فروش خودرو

دپارتمان بازرسی خدمات پس از فروش خودرو با تکیه بر تجارب ارزشمند خود و با بهره‌گیری از کارشناسان و متخصصین مجرب، به ارزیابی ادواری وضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو و تعمیرگاه‌های مجاز تحت پوشش آن‌ها به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پردازد.

  • ارائه مجوز خدمات پس از فروش جهت کلیه شرکت‌های متقاضی ثبت و تمدید مجوز واردات خودرو

بر اساس الزام وزارت صنعت معدن و تجارت کلیه شرکت‌های متقاضی واردات خودرو می‌بایست از حیث کفایت خدمات پس از فروش مورد ارزیابی و تأیید قرار گیرند که اجرای این ارزیابی از جانب وزارتخانه متبوع بر عهده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قرار گرفته است.

  • ارزیابی سیستم فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو و نمایندگی‌های مجاز فروش تحت پوشش

دپارتمان بازرسی خدمات خودرو با استفاده از کارشناسان و متخصصین مجرب، به ارزیابی ادواری وضعیت خدمات فروش کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو و تعمیرگاه‌های مجاز تحت پوشش آن‌ها به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پردازد.

رویه اجرایی انجام خدمت شرکت های متقاضی واردات در سه حوزه خودرو و نیرومحرکه:

کارشناس مسئول مستقیم واحد: بابک حصارکی

تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۲۴

رییس مربوطه : پدرام فخیمی

تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۲۰