ارزیابی خدمات پس از فروش تریلر

ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکت‌های عرضه کننده تریلر(اعم از تولیدکننده و واردکننده) و نمایندگی مجاز تحت پوشش آن‌ها.

بر اساس دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت تریلر، کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده به همراه تعمیرگاه‌های مجاز آن‌ها توسطISQI مورد ارزیابی ادواری قرار می‌گیرند.

رویه اجرایی انجام خدمت شرکت های متقاضی واردات در حوزه تریلر:

کارشناس مستقیم واحد: محمد حسین شهریار

تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۲۲

کارشناس مسئول واحد: عباس هاشمی

تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۲۱